Rekrutacja 2010

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie prowadzi nabór na rehabilitację ogólnoustrojową (kinezyterapię) dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz terapię neurologopedyczną po przebytych urazach lub schorzeniach neurologicznych obejmujących naukę mowy.

Cel projektu:  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Kryteria rekrutacji:

-miejsce zamieszkania: powiat  tarnowski, miasto Tarnów

-wiek: ukończony 18 rok życia

-posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Po spełnieniu w/w kryteriów o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz badanie przeprowadzone przez lekarza specjalistę, który podejmie ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu

W roku 2010 z rehabilitacji skorzysta 48 BO z podziałem  na 4 grupy 12 osobowych.

Rekrutacja będzie prowadzona sukcesywnie:

  • 1 grupa  do 10 stycznia 2010 roku
  • 2 grupa  do 25 marca 2010 roku
  • 3 grupa  do 25 czerwca 2010 roku
  • 4 grupa  do 25 września 2010 roku

Rehabilitacja Beneficjentów Ostatecznych  jest prowadzona na sali przystosowanej do ćwiczeń w siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem ul. Mościckiego 14 z wykorzystaniem dostępnego sprzętu tj:  UGUL, materace, drabinki rehabilitacyjne, rotory , rower rehabilitacyjny, Taśmy tera band, leżanki, stepery, piłki do ćwiczeń, ciężarki, sprężyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (ul. Mościckiego 14) w poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek w godz. od 9.00 do 13.00 oraz w środę od 15.00 do 17.00, nr telefonu –014 688 90 17