Zadanie PFRON 2012-2014

„Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych”

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie informuje, że w ramach realizowanego zadania współfinansowanego ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłasza nabór na nieodpłatną rehabilitację (kinezyterapia) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oraz terapię neurologopedyczną po przebytych urazach lub schorzeniach neurologicznych obejmującą naukę mowy.

Zadanie skierowane dla osób pełnoletnich z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Wymagane posiadanie orzeczenia  o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z kalectwem Oddział w Tarnowie ul. Mościckiego 14  od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 lub pod nr tel. 14 688 90 17.