OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO

TWK w sierpniu br. przystąpiło do konkursu ofert pn. „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH. Konkurs zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Miło mam poinformować, że decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego oferta uzyskała dofinansowanie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

WOJ-MALOPOL LOGO