„Spotkanie opłatkowe Seniorów 2015”

Zadanie nr 6 – „Działania aktywizujące środowisko seniorów niepełnosprawnych” – Opłatek – uroczyste podsumowanie projektu.

W dniu 16.12.2015r. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie zorganizowało w restauracji „Bristol” spotkanie opłatkowe dla 69 seniorów osób niepełnosprawnych. Na spotkaniu opłatkowym dokonano również podsumowania realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w 2015r projektu tj. „Pasja siła życia” – ASOS, współfinansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie opłatkowe rozpoczął Prezes TWK O/Tarnów Pani Marta Kozioł, która powitała wszystkich seniorów oraz zaproszonych gości, którzy licznie przybyli na spotkanie. Po przywitaniu gości Pani Prezes złożyła wszystkim obecnym seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. Boże Narodzenie to czas spotkań z najbliższymi, przyjaciółmi przy wspólnym stole, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może zabraknąć opłatka, dlatego też wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

Kolejnym punktem wigilijnego spotkania było podsumowanie przez Koordynatora efektów i osiągniętych wskaźników w/w projekcie oraz wyróżnienie seniorów zaangażowanych w realizację zadań w projekcie „Pasja siłą życia”.

Spotkanie opłatkowe nie mogło obyć się również bez śpiewania kolęd. Dlatego kolejnym punktem spotkania było zorganizowanie konkursu na najładniejszą wigilijna kolędę. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci słodkich upominków.

IMG_0001