Podsumowanie zadania Akademia Świadomego Obywatela

logo_PTWK

LogoFIO1

Od maja do grudnia 2015 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało projekt pod nazwą Akademia Świadomego Obywatela dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwo Małopolskie.

W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy cykl szkoleń oraz warsztatów IT. Dzięki pracy naszych Liderów (uczestników szkoleń) udało się nam zorganizować 11 akcji w ramach których poruszana była tematyka społeczna, polityczna oraz kwestie obywatelskie. W ramach tych spotkań gościliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa, Policji, organizacji pozarządowych, środowiska dziennikarskiego czy nauczycielskiego. Łącznie w naszych spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób. Ostatnim wydarzeniem jakie organizowaliśmy w ramach projektu był wyjazd studyjny do Warszawy.

W związku z zakończeniem projektu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w jego realizację.

podsumowanie projektum