Zadanie PFRON 2016-2017

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie  realizuje zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 15-projekt wieloletni).

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych pt. „Większa samodzielność – lepsze jutro”.                                                                    

W związku z powyższym informujemy, że w ramach realizowanego zadania ogłaszamy nabór na 2015 r., na nieodpłatną rehabilitację ruchową. Zadanie skierowane dla osób pełnoletnich z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z narządu ruchu. Zapisy przyjmujemy: w godz. 9:00-13:00 w siedzibie TWK ul. Mościckiego 14. lub tel. 014 688-90-17