Zadanie zlecane PFRON 2017-2018

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie  realizuje zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 2/2016-projekt wieloletni),prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych pt. „Bądź aktywny i bardziej samodzielny”.   

W związku z powyższym informujemy, że w ramach realizowanego zadania ogłaszamy nabór na 2017 i 2018 r., na nieodpłatną rehabilitację ruchową. Zadanie skierowane dla osób pełnoletnich z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z narządu ruchu.