Zaproszenie

logo

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

 serdecznie zaprasza

 wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa  Walki

z Kalectwem Oddział w Tarnowie.

 na konferencję pn. „Rehabilitacja na różnych etapach rozwoju niepełnosprawności – problemy wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo”

z okazji  40-lecia działalności

Polskiego Towarzystwa  Walki z  Kalectwem Oddział w Tarnowie,

która odbędzie się w dniu  05.10.2017 r.  godz. 13:00

w Sali Konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Tarnowie Al. Solidarności 5-9

 Program

13 00 – 13 20   Otwarcie i powitanie zaproszonych gości oraz członków TWK.

13 20 – 13 50   Wystąpienie zaproszonych gości.

13 50 –14 10   Historia działalności TWK w Tarnowie – prezentacja multimedialna.

14 10 – 14 30   Nagrodzenie wyróżnionych członków TWK.

14 30 – 15 00   „Rehabilitacja na różnych etapach rozwoju niepełnosprawności – problemy wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo”– referat wygłosi dr Ewa Otfinowska, wykładowca PWSZ w Tarnowie.

15 00 – 15 30   Występ zespołu muzycznego.

15 30 –  16 00   Poczęstunek.

16 00       Zakończenie uroczystości.

Patronat Prezydenta