Konferencja 5.10.2017 r.

W dniu 05.10.2017 r. odbyła się w Sali Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie konferencja pn. „Rehabilitacja na różnych etapach rozwoju niepełnosprawności – problemy wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo”. Konferencja połączona była z obchodami 40-lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie. Uczestnikami byli członkowie TWK oraz zaproszeni goście: władze miasta Tarnowa i gminy Tarnów, Zarząd Główny TWK, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Domy Pomocy Społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sympatycy TWK.W konferencji  uczestniczyło 135 osób.

            Historię TWK i jej bogaty 40-letni dorobek, przedstawiła Prezes lek.med. Maria Kozioł

Podziękowania i gratulacje za ofiarną, pełną poświęcenia pracę najaktywniejszym członkom TWK przekazali: Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa Kazimierz Koprowski i Wiceprezydent Dorota Krakowska. TARNOWSKI DUKAT otrzymała Prezes TWK lek. med. Marta Kozioł. Ponadto od Zarządu Głównego TWK i Zarządu Odziału TWK zostali wyróżnieni i nagrodzeni aktywni członkowie stowarzyszenia.

        Referat pn. „Rehabilitacja na różnych etapach rozwoju niepełnosprawności – problemy wolontariatu   w  środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo” wygłosiła  dr Ewa Otwinowska – wykładowca w PWSZ w Tarnowie. Zadaniem wykładu było przedstawienie problemów osób niepełnosprawnych ruchowo w tarnowskim środowisku osób niepełnosprawnych na podstawie doświadczeń zebranych podczas 40-letniej działalności TWK w latach 1977-2017 oraz wskazanie problemów wolontariatu wśród osób niepełnosprawnych. Realizacja konferencji przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy i wsparcia osób niepełnosprawnych, jak również do zwrócenia uwagi na rolę organizacji pozarządowych w niesieniu konkretnej pomocy w obszarze rehabilitacji społecznej, medycznej oraz innych form wsparcia udzielanych przez te organizacje osobom potrzebującym. Konferencja przyczyniła się również do zwrócenia uwagi na problemy osób niepełnosprawnych mieszkających  na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, oraz zachęcenia osób niepełnosprawne do większej aktywności w życiu społecznym.

            Oprawę artystyczną uświetnili nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkoły Muzycznej w Tarnowie.