Zadania współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa na rok 2018

logo Miastalogo

 

 

 

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U.z 2017r. poz. 2237)

  1. Zadanie pn: „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję.”

Zadanie skierowane jest dla 21 osób zamieszkałych i zameldowanych w Tarnowie.Dofinansowanie z budżetu miasta Tarnowa w kwocie 11 500,00 zł.

  1. Zadanie pn: „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”.

Zadanie skierowane jest dla 22 osób zamieszkałych i zameldowanych w Tarnowie – przewlekle i obłożnie chorych.

Dofinansowanie z budżetu miasta Tarnowa w kwocie 19 000,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniach  prosimy o kontakt z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14 (III piętro), tel. 14 688-90-17.