Zadanie „Podziel się czasem – nie bądź sam!”.

logo2018Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Podziel się czasem – nie bądź sam!”.

Realizacja zadania potrwa od 03-12/2018 roku.

Celem zadania jest poprawa jakości życia  wśród min. 70 seniorów (osób w wieku 60+)  w tym min. 20 seniorów z ograniczoną samodzielnością, niepełnosprawnych  ruchowo/neurologicznie lub orzeczeniem ZUS-u tzw. ogólnego stanu zdrowia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W zadaniu mogą wziąć udział  mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

W ramach realizowanego  zadania 40 seniorów weźmie udział w 2 dniowych  warsztatach przeprowadzonych na wyjeździe w Muszynie z zakresu aktywności pro-społecznej i wolontariatu. Celem warsztatów będzie  przygotowanie 40 seniorów do pełnienia roli wolontariuszy na rzecz 20 seniorów niesamodzielnych oraz współtworzenie 28 cotygodniowych spotkań, wyjść do kina, teatru dla wszystkich seniorów uczestniczących w zadaniu. Dla 20 seniorów niesamodzielnych oferowany będzie  kurs komputerowy oraz indywidualne doradztwo psychologa/prawnika. Ponadto w ramach zadania podjęte zostaną działania aktywizujące i integrujące środowisko seniorów niepełnosprawnych tj:  1 dniowy wyjazd do Trzcinicy koło Jasła, 2-dniowa wizyta  studyjny do Przemyśla,  wspólne ognisko oraz uroczyste podsumowanie zadania – spotkanie opłatkowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w realizowanym zadaniu.

Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie
ul. Mościckiego 14 (III piętro) Tel. 14 688-90-17. E-mail: twktarnow@o2.pl  lub na stronie  www.twk-tarnow.pl

stopkadol