screenshot.71Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie publiczne  współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. Bądź sobą – pomagaj innym!”. Realizacja zadania potrwa od 03-12/2019 roku.

 Celem zadania jest poprawa jakości życia  wśród min. 80 seniorów (osób
w wieku 60+) w tym min. 23 seniorów z ograniczoną samodzielnością, niepełnosprawnych  ruchowo/neurologicznie lub orzeczeniem ZUS-u tzw. ogólnego stanu zdrowia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W projekcie  mogą wziąć udział  mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. W ramach realizowanego  zadania 46 seniorów weźmie udział w 2 dniowych warsztatach z zakresu aktywności pro-społecznej i wolontariatu oraz w cyklu szkoleń dotyczących m.in. udzielania pierwszej pomocy chorób wieku starszego i opieki nad niesamodzielnymi seniorami. Celem warsztatów  będzie  przygotowanie 46 seniorów do pełnienia roli wolontariuszy na rzecz 23 seniorów niesamodzielnych oraz współtworzenie 28 cotygodniowych spotkań dla wszystkich uczestników zadania. Dla 23 seniorów niesamodzielnych oferowany będzie kurs komputerowy oraz indywidualne doradztwo psychologa/prawnika. Ponadto w ramach zadania podjęte zostaną działania aktywizujące i integrujące środowisko seniorów niepełnosprawnych tj: 1 dniowy wyjazd Niedzica-Czorsztyn, 2-dniowa wizyta  studyjny Kozłówek-Lublin-Zamość-Roztocze,  wspólne ognisko oraz uroczyste podsumowanie zadania – spotkanie opłatkowe.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w realizowanym zadaniu.

Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie ul. Mościckiego 14 (III piętro) Tel. 14 688-90-17. E-mail: twktarnow@o2.pl  lub na stronie   www.twk-tarnow.pl

screenshot.72