Projekty współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie  w 2020r realizuje dwa zadania z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U.z2018r. poz. 1492) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.)

Zadanie 1

 „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”.

Zadanie skierowane jest dla 29 osób zamieszkałych i zameldowanych w Tarnowie obłożnie chorych.

Dofinansowanie z budżetu miasta Tarnowa w kwocie 20 035,00 zł.

Zadanie 2

„Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja medyczna  ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję”Zadanie skierowane jest dla 16 osób zamieszkałych i zameldowanych w Tarnowie.Dofinansowanie z budżetu miasta Tarnowa w kwocie 10 000,00 zł.

Zapisy  przyjmujemy: w godz. 9:00-13:00 

w siedzibie TWK   ul. Mościckiego 14. lub  tel. 014 688-90-17