Razem z nami – zawsze aktywni!

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. Razem z nami – zawsze aktywni! Realizacja zadania potrwa od 04-12/2020 r.

Celem zadania jest poprawa jakości życia wśród min. 80 seniorów (osób w wieku 60+) w tym min. 23 seniorów z ograniczoną samodzielnością, niepełnosprawnych ruchowo/neurologicznie lub orzeczeniem ZUS-u tzw. ogólnego stanu zdrowia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. W ramach realizowanego zadania 46 seniorów weźmie udział w 2 dniowych warsztatach z zakresu aktywności pro-społecznej i wolontariatu oraz w cyklu szkoleń dotyczących pierwszej pomocy oraz chorób wieku starszego i opieki nad niesamodzielnymi seniorami. Celem warsztatów będzie przygotowanie 46 seniorów do pełnienia roli wolontariuszy na rzecz 23 seniorów niesamodzielnych, współtworzenie 26 cotygodniowych spotkań dla wszystkich uczestników zadania oraz redagowanie gazetki seniora. Dla 23 seniorów niesamodzielnych oferowany będzie kurs komputerowy oraz indywidualne doradztwo psychologa/prawnika. Ponadto w ramach zadania podjęte zostaną działania aktywizujące i integrujące środowisko seniorów niepełnosprawnych tj: 1 dniowy wyjazd do Ćmielowa, 2-dniowa wizyta studyjny Sandomierz-Kazimierz Dolny-Baranów, wspólne ognisko oraz uroczyste podsumowanie projektu – spotkanie opłatkowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w realizowanym zadaniu.
Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie ul. Mościckiego 14 (III piętro) Tel. 14 688-90-17. E-mail: twktarnow@o2.pl lub na stronie www.twk-tarnow.pl