Zjazd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

W dniu 15.10.2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu  ”KANTORIA”  ul.  Piłsudskiego 28 A w Tarnowie odbył się Zjazd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie. W zjeździe uczestniczyli członkowie TWK. Przewodniczącym Zjazdu została mgr Renata Gruca-Nowak, a Sekretarzem Zjazdu mgr Maria Prokop. Podczas Zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrali nowy zarząd na kadencję 2020 – 2024. Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną, oraz 2-ch delegatów na Zjazd Krajowy TWK.   

Władze Oddziału  na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowali się następująco:

Zarząd TWK

Prezes:                               –  Andrzej Zorek 

Zastępca Prezesa             –  Beata Liwowska

Sekretarz:                          –  Mirosława Cichacz – Kotapka

Skarbnik:                           –  Barbara Borowicz 

Członek:                             –  Stanisław  Starzyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca            –  Maria Prokop

Zastępca                          –  Ewa Latawska 

Członek                           –  Maria Niedzwiecka

Delegaci na Zjazd Krajowy TWK  

Lidia Leśniak

Jacek Dęboś