DZIAŁANIA W PROJEKCIE AKADEMIA ŚWIADOMEGO OBYWATELA

W miesiącu lipcu i sierpniu br. realizujemy cykl szkoleń i warsztatów dla uczestników Akademii Świadomego Obywatela. W ramach szkoleń uczestnicy zapoznają się z takimi tematami jak: Społeczeństwo obywatelskie, kwestiami wolontariatu, ruchów społecznych i organizacji pozarządowych, skuteczną motywacją czy elementami, które wpływają na skuteczne zbudowanie zespołu. Uczestnicy objęci zostali również wsparciem …

Czytaj dalej

SZKOLENIE WYJAZDOWE

W dniach 1 – 2 lipca odbyło się szkolenie wyjazdowe pt. „Ja jako lider.” Kurs ten odbył się w Szczawnicy a zajęcia prowadziła Pani Anna Styszko, doświadczona trenerka organizacji pozarządowych, która prowadzi szkolenia m.in. z zakresu specyfiki działania III sektora, zarządzania personelem, partnerstwa międzysektorowego, animowania lokalnej społeczności i tworzenia grup …

Czytaj dalej