Razem z nami – zawsze aktywni!

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. Razem z nami – zawsze aktywni! Realizacja zadania potrwa od 04-12/2020 r. Celem zadania jest poprawa jakości …

Czytaj dalej

Zadanie PFRON 2020/21

  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie  realizuje zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2018-projekt wieloletni, prowadzenie terapii osób niepełnosprawnych pt. „Bądź …

Czytaj dalej

Zadanie PFRON 2019 – 2021

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie  realizuje zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 2/2018-projekt wieloletni, prowadzenie terapii osób niepełnosprawnych pt. „Bądź aktywnym …

Czytaj dalej

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie publiczne  współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Bądź sobą – pomagaj innym!”. Realizacja zadania potrwa od 03-12/2019 roku.  Celem zadania jest poprawa jakości życia …

Czytaj dalej

Zadanie „Podziel się czasem – nie bądź sam!”.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Podziel się czasem – nie bądź sam!”. Realizacja zadania potrwa od 03-12/2018 roku. Celem zadania jest poprawa jakości …

Czytaj dalej

Zadania współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa na rok 2018

      Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U.z 2017r. poz. 2237) Zadanie pn: „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję.” Zadanie skierowane jest dla …

Czytaj dalej