W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną w kraju

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, zwracam się do wszystkich Państwa z apelem o rygorystyczne przestrzeganie przepisów sanitarnych, w tym zwłaszcza utrzymanie dystansu społecznego, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, unikanie większych skupisk ludzkich itp. Pamiętajmy, że życie i zdrowie są wartościami najcenniejszymi. Tylko wspólnym wysiłkiem i troską, możemy …

Czytaj dalej

Zjazd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

W dniu 15.10.2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu  ”KANTORIA”  ul.  Piłsudskiego 28 A w Tarnowie odbył się Zjazd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie. W zjeździe uczestniczyli członkowie TWK. Przewodniczącym Zjazdu została mgr Renata Gruca-Nowak, a Sekretarzem Zjazdu mgr Maria Prokop. Podczas Zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi …

Czytaj dalej

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje grant w ramach projektu grantowego  „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”. Grant  przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz …

Czytaj dalej

Zaproszenie na Zjazd Oddziału 2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie zaprasza na Zjazd Oddziału, który odbędzie się w dniu 15.10.2020r. w Sali konferencyjnej Hotelu ”KANTORIA” w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 28 A, Zjazd rozpocznie się o godzinie: 13:45 (pierwszy termin) lub 14:00 (drugi termin) Planowany porządek Zjazdu: Otwarcie Zjazdu Wybór przewodniczącego i …

Czytaj dalej

Razem z nami – zawsze aktywni!

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. Razem z nami – zawsze aktywni! Realizacja zadania potrwa od 04-12/2020 r. Celem zadania jest poprawa jakości …

Czytaj dalej

Zadanie PFRON 2020/21

  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie  realizuje zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2018-projekt wieloletni, prowadzenie terapii osób niepełnosprawnych pt. „Bądź …

Czytaj dalej