Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa

         Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U.z 2015r. poz. 1916) 2017r. Zadanie pn: „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję.” Zadanie skierowane jest …

Czytaj dalej

Projekt pn: „Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych”

Projekt pn: „Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych” 1.„Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję u osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą”. Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.  www.tarnow.pl 2.” Rehabilitacja (domowa) osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie …

Czytaj dalej