Działanie nr 5 Klub niepełnosprawnego seniora.

Spotkanie nr 12 z dnia 18.08.2018. pt. Zwiedzanie muzeum W. Witosa, wspólne grillowanie i śpiewanie piosenek.

Spotkanie nr 13 z dnia 21.08.2018. pt. Scrapbooking – album na zdjęcia.