Galeria

Wybierz galerię:

ASOS 2020 – Razem z nami – zawsze aktywni!

*Działanie nr 3 Przygotowanie 46 niepełnosprawnych seniorów do pełnienia roli opiekunów/asystentów.
     – działanie nr 3.1 Budowanie zespołu i aktywność prospołeczna.
     – działanie nr 3.2 Przygotowanie merytoryczne z zakresu świadczenia usług opiekuńczych
* Działanie nr 5 Klub niepełnosprawnego seniora.
* Działanie nr 6 aktywizujące i integrujące środowisko seniorów niepełnosprawnych.

ASOS 2019 – Bądź sobą – pomagaj innym!

*Działanie nr 3 Przygotowanie 46 niepełnosprawnych seniorów do pełnienia roli opiekunów/asystentów.
        – działanie nr 3.1 Budowanie zespołu i aktywność prospołeczna.
        – działanie nr 3.2 Przygotowanie merytoryczne z zakresu świadczenia usług opiekuńczych
* Działanie nr 5 Klub niepełnosprawnego seniora.
* Działanie nr 6 aktywizujące i integrujące środowisko seniorów niepełnosprawnych.

ASOS 2018 „Podziel się czasem- nie bądź sam!”

* Działanie nr 3 Przygotowanie 40 niepełnosprawnych seniorów do pełnienia roli opiekunów/asystentów.

     – działanie nr 3.1 Budowanie zespołu i aktywność prospołeczna.

     – działanie nr 3.2 Przygotowanie merytoryczne z zakresu świadczenia usług opiekuńczych

* Działanie nr 5 Klub niepełnosprawnego seniora.

* Działanie nr 6 aktywizujące i integrujące środowisko seniorów niepełnosprawnych.

ASOS 2017 „Aktywni i pomocni – zawsze razem!”

5.1   cotygodniowe spotkania

5.2    kurs komputerowy

ASOS 2016 – „Moc pomagania – seniorzy dla seniorów”

ASOS 2015 – Pasja siłą życia

Rehabilitacja 2014

Rehabilitacja 2012

KAZON – Kurs kosmetyczny

Majówka 2010

Jajko 2010

Opłatek 2009

Ognisko 2009

Rehabilitacja