Działanie nr 3.2 Przygotowanie merytoryczne z zakresu świadczenia usług opiekuńczych