Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE

ul. Mościckiego 14

33-100 Tarnów

Tel. 014 688-90-17

konto: BGŻ S.A. o/Tarnów 15 2030 0045 1110 0000 0234 4810

 KRS 0000022127

NIP 873-26-71-057

e-mail: twktarnow@o2.pl

Wyświetl większą mapę

Władze  stowarzyszenia

Prezes                         – Marta Kozioł

Wiceprezes                 – Lidia Leśniak

Wiceprezes                 – Jacek Dęboś

Sekretarz                     – Ewa Latawska

Skarbnik                      – Barbara Borowicz

Członkowie Zarządu:

–  Maria Prokop

–  Elżbieta Pęczalska

Komisja Rewizyjna    –  Maria Niedzwiecka

–  Jadwiga Wiśniewska

–  Barbara Milówka