Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE

ul. Mościckiego 14

33-100 Tarnów

Tel. 014 688-90-17

konto: BGŻ S.A. o/Tarnów 15 2030 0045 1110 0000 0234 4810

 KRS 0000022127

NIP 873-26-71-057

e-mail: twktarnow@o2.pl

Wyświetl większą mapę

Władze  stowarzyszenia

Zarząd TWK:

Prezes:                               –  Andrzej Zorek 

Zastępca Prezesa             –  Beata Liwowska

Sekretarz:                          –  Mirosława Cichacz – Kotapka

Skarbnik:                           –  Barbara Borowicz 

Członek:                             –  Stanisław  Starzyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca            –  Maria Prokop

Zastępca                          –  Ewa Latawska 

Członek                           –  Maria Niedzwiecka