ASOS 2016 – „Moc pomagania – seniorzy dla seniorów”

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Moc pomagania – seniorzy dla seniorów”.

Realizacja zadania potrwa od maj do grudnia 2016 roku.

Celem zadania jest wzrost aktywności społecznej wśród min. 60 seniorów (osób w wieku 60+)  niepełnosprawnych w tym min. 10 seniorów tzw. zależnych (osoby leżące/niemobilne) ruchowo/neurologicznie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W zadaniu mogą wziąć udział  mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

W ramach realizowanego  zadania przeprowadzony zostanie cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu aktywności pro społecznej,  cykl warsztatów IT dla 10 zależnych seniorów, cykl warsztatów pt. seniorzy dla seniorów (prowadzony min. przez inspirujących seniorów i ekspertów z różnych dziedzin) oraz wspólne wyjścia do teatru i kina. Ponadto w ramach zadania podjęte zostaną działania aktywizujące i sieciujące środowisko seniorów niepełnosprawnych w tym min. wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej, wizyta studyjna we Wrocławiu, wizyta w Kopalni Soli w Wieliczce, wspólne ognisko oraz uroczyste podsumowanie zadania – spotkanie opłatkowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w zadaniu. Udział w realizowanym zadaniu jest całkowicie bezpłatny.

Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie ul. Mościckiego 14 w Tarnowie (III piętro) Tel. 14 688-90-17. e.mail: twktarnow@o2.pl   www.twk-tarnow.pl

Potrzebne dokumenty do pobrania:

Regulamin zadania (kliknij w link)

Deklaracja uczestnictwa (kliknij w link)

Formularz zgłoszeniowy – seniorzy opiekunowie (kliknij w link)

Formularz zgłoszeniowy – seniorzy podopieczni (kliknij w link)