ASOS 2017 „Aktywni i pomocni – zawsze razem!”

asos_logo

        Aktywni i pomocni – zawsze razem!

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Aktywni i pomocni – zawsze razem!”.

Realizacja zadania potrwa od kwietnia do grudnia  2017 roku.

Celem zadania jest poprawa jakości życia  wśród min. 60 seniorów (osób w wieku 60+) w tym min. 15 seniorów z chorobami otępiennymi, niepełnosprawnych ruchowo/neurologicznie lub orzeczeniem ZUSu tzw. ogólnego stanu zdrowia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W zadaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

W ramach realizowanego zadania 30 seniorów weźmie udział w 2 dniowych warsztatach przeprowadzonych w Krynicy z zakresu aktywności pro społecznej i wolontariatu celem przygotowania do pełnienia roli wolontariuszy na rzecz 15 seniorów z chorobami otępiennymi. Następnie dla wszystkich seniorów przeprowadzone zostanie: 28 spotkań środowych, 4 spotkania o charakterze informacyjno-dyskusyjnym z ekspertami/lekarzami, indywidualne doradztwo psychologa/prawnika, kurs IT oraz wspólne wyjścia do kina teatru lub na basen. Ponadto w ramach zadania podjęte zostaną działania sieciujące środowisko seniorów niepełnosprawnych tj: wyjazd Gorlice, Szymbark i Łosie, 2-dniowy wyjazd studyjny do Krakowa, wspólne ognisko oraz uroczyste podsumowanie zadania – spotkanie opłatkowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w realizowanym zadaniu.

Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie ul. Mościckiego 14 (III piętro) Tel. 14 688-90-17. e-mail: twktarnow@o2.pl  lub na stronie www.twk-tarnow.pl

Potrzebne dokumenty do pobrania: (kliknij aby pobrać)